Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu üyelik sözleşmesi; şirket merkezi Maslak Mah. Maslak Meydan Sokak Beybi Giz Plaza No.1/99 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Haisia Turizm ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Meihua Asian Market” olarak anılacaktır)

ile

hakları Haisia Turizm ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne ait olan veya kullanım hakları Haisia Turizm ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından belirlenen, üçüncü kişilerin erişimine sunulan web sitesi/mobil web sitesi/mobil uygulama (“Site” olarak anılacaktır) üyesi (“Üye” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu; aşağıda tanımı verilen Site’nin kullanım ve üyelik şart ve kurallarının ve tarafların sorumluluklarının belirlenmesidir.

3. Tanımlar

İşbu üyelik sözleşmesinde belirtilen ve büyük baş harfle kullanılan terimler aşağıdaki anlamları ifade edecektir:

Meihua Asian Market: Sözleşme’ye taraf olan Haisia Turizm ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ni,

Hesabım Sayfası: Üye’nin Site’de üyelik kapsamında vermiş olduğu kişisel bilgilerini görebileceği ve güncelleyebileceği, Site aracılığıyla vermiş olduğu sipariş bilgilerini görebileceği, takip edebileceği ve değişiklik yapabileceği, Hizmet’ten yararlanabileceği, ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı,

İçerik: Meihua Asian Market tarafından belirlenerek Site’ye yüklenen ve üçüncü kişilerin erişimine sunulan her türlü ürün, bilgi, metin, resim, tasarım, marka, ikon, görsel veya işitsel vb. imgeler, video klip, logo, knowhow, tasarım, katalog, dosya, arayüz, liste, data, kodlar, slogan ve diğer işaret, sayfa düzeni, vb. her türlü unsuru,

Site: Hakları Meihua Asian Market ’e ait olan veya hakları Haisia Turizm ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından belirlenen ve üçüncü kişilerin erişimine sunulan İçerik’in yer aldığı/alacağı web sitesini/mobil web sitesini/mobil uygulamasını,

Sözleşme: İşbu üyelik sözleşmesini,

Üye: Meihua Asian Market tarafından talep edilen bilgileri sağlamak ve Sözleşme’yi okuyarak ve kabul ederek “Üye Ol” butonuna basmak suretiyle Site’ye üye olan, kendi belirleyeceği kullanıcı adı ve şifre ile Site’ye giriş yapabilen, Site’yi kullanabilen ve İçerik ve Hizmetler’den yararlanan, işbu Sözleşme’nin tarafı olan kişi/kişileri ifade etmektedir.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Üye; Site’yi ilgili her türlü yasal mevzuata, ahlak kurallarına ve Site’de belirtilen tüm politika ve metinlerde yazılı şartlara, Site’nin amacına uygun kullanacaktır.

4.2. Üye, Site’ye vermiş olduğu ve Hesabım bölümünden güncellediği kişisel bilgilerin doğru, güncel ve kendisine ait olduğunu; aksi takdirde her türlü idari, hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olduğunu kabul eder. Üye, başta kullanıcı adı ve şifre bilgisi olmak üzere kişisel bilgilerinin güvenliği ve gizliliğinden münhasıran sorumludur.

4.3. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması halinde, ilgili üyelik hesabı kullanılarak bir Hizmet için Meihua Asian Market’e ödeme yapan en son kişinin, Üyelik hesabının sahibi olduğu kabul edilecektir.

4.4. Üyelik için 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. Üye’nin bu hususta yanıltıcı bilgi vermesi halinde hukuki, cezai, idari ve mali tüm sorumluluk Üye’ye ait olacaktır. Ayrıca üyeliği daha önce herhangi bir sebeple sona erdirilmiş yahut askıya alınmış veya Site’ye ulaşması tamamen engellenmiş kimseler Site’ye Üye olamaz.

4.5. Tüzel kişiler, ancak yasal temsilcileri vasıtasıyla Üye olabilir. Üyelik veya sonraki işlemlerin yetkisiz olarak yapılması halinde, yetkisiz işlemi yapan kişi, yapmış olduğu işlemlerden şahsen sorumludur. Bu durumun herhangi bir zarara yol açması durumunda, anılan zarardan münhasıran yetkisiz işlem yapan kimse sorumlu olacaktır.

4.6. Site'nin veya herhangi bir İçerik’in hukuka aykırı veya Sözleşme’yi ihlal eden bir amaç için kullanılması yasaktır.

4.7. Meihua Asian Market; Site adresini, markasını, sloganını, Site’nin İçerik’ini ve Hizmet’i dilediği zaman değiştirme, güncelleme, sona erdirme kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engelleme hakkına sahiptir. 

4.8. Meihua Asian Market, İçerik’i doğru ve güncel tutmaktadır. Ancak Meihua Asian Market’in sunmuş olduğu İçerik ile güncel durum arasında farklılık bulunması durumunda, Meihua Asian Market’in sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.9. Meihua Asian Market, işbu Sözleşme’de her zaman tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler, güncel sözleşmenin sitede yayımlanması ile yürürlük kazanır.

4.10. Üye, değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirir ve değişikliğe rağmen Site’ye devam eden erişimi ile değiştirilmiş sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

4.11. Üye, Site’ye üye olarak ve/veya Hizmet'ten faydalanarak kişisel verilere ilişkin, ilgili aydınlatma ve açık rıza metinlerinde ve Gizlilik Politikası'nda belirtildiği şekilde ve kapsamda, kişisel verilerinin işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.

4.12. İçerik’e ilişkin her türlü yasal mevzuattan kaynaklı haklar münhasıran Meihua Asian Market’e aittir veya lisanslı kullanımdır.

4.13. Üye, Site'nin veya İçerik’in tamamı ya da bir bölümünü kopyalayamaz, değiştiremez, başka bir sitede teşhir edemez, paylaşamaz, hiçbir amaçla yayamaz, kaydedemez, çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz, pazarlayamaz, kiralayamaz, satamaz, üçüncü kişilerin erişimine/kullanımına sunamaz ve/veya üçüncü kişilere iletemez veya revize ederek, ekleme yaparak ya da bir kısmını değiştirerek farklı bir biçimde kullanamaz veya benzeri bir faaliyet yapamaz. Aksi şekilde davranan Üye doğacak her türlü zarardan münhasıran sorumlu olacaktır.

4.14. Üye, İçerik’i hak ve/veya eser sahipleri olan kişilere ve üçüncü kişiye zarar verecek şekilde ve/veya yasal mevzuata aykırı olarak kullanmayacağını ve kullanılmasına izin vermeyeceğini kabul eder.

4.15. Üye, Site’de gerçekleştirdiği işlemleri, Site’ye, Hizmet’e ve İçerik’e teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde Site ile İçerik’in amacına uygun yürütmekle yükümlüdür.

4.16. Üye, Site'nin veya İçerik’in tamamına veya bir kısmına veya Site ile bağlantılı sistem veya ağlara, Meihua Asian Market veya hizmet sağlayıcılarının sunucularına, Site üzerinde sunulan herhangi bir servise; erişmek, elde etmek, kopyalamak, izlemek, sorgulamak, çoğaltmak veya atlamak, veya Site üzerinden verilmeyen herhangi bir yolla bir malzeme, doküman veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye çalışmak amacıyla bir otomatik cihaz, program, algoritma, metodoloji veya bunlara benzer ya da eşdeğer manuel proses, gereç kullanmayacaktır.

4.17. Üye, Site'nin veya Site'ye bağlı sistem veya ağ altyapısının savunmasızlığını incelememeyi, denememeyi, yük getirmemeyi, taramamayı, test etmemeyi, güvenlik veya doğrulama önlemlerini ihlal etmemeyi, Site'nin veya Site üzerinde yürütülen herhangi bir işlemin usulüne uygun çalışmasını engellememeyi kabul eder. Üye, Site'nin herhangi bir kullanıcısına ait bilgileri takip etmez ve güvenli kullanımını engellemez, Site’nin veya Site’ye bağlı herhangi bir sistemin herhangi bir kısmı veya özelliğine hackleme, parola çözme veya diğer yasadışı veya yetkisiz araçlar yoluyla yetkisiz erişim sağlama girişiminde bulunmaz.

5. Sözleşmenin Feshi

5.1. Üye; Sözleşme’de yer alan herhangi bir yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda, işbu Sözleşme'nin Meihua Asian Market tarafından tek taraflı olarak derhal, tazminatsız şekilde feshedilebileceğini; Site’ye erişiminin engellenebileceğini ve üyeliğinin iptal edilmesi de dahil olmak üzere her türlü tedbirin Meihua Asian Market tarafından tek taraflı olarak ve Üye’ye herhangi bir bildirim yapılmasına gerek olmaksızın alınabileceğini ve aleyhinde yasal işlem başlatmak için başvurularda bulunabileceğini; hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; Meihua Asian Market’in ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari, mali veya cezai yaptırım, dava yahut benzeri bir talep ile karşı karşıya kalması halinde münhasıran sorumlu olacağını ve maddi-manevi, doğrudan ve dolaylı her türlü zararı ve/veya Meihua Asian Market’in üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı tüm bedelleri, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini, bu durumda Meihua Asian Market’in her türlü masraf, zarar ve bedeli Üye’ye rücu hakkı bulunduğunu kabul eder.

5.2. Üye, istediği zaman Site’de belirtilen iletişim kanallarından Meihua Asian Market’e yapacağı yazılı bildirim veya Site’deki ilgili yerden yapacağı işlem ile, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin üyeliğini sona erdirebilir.

5.3. Sözleşme, Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Meihua Asian Market tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

6. Muhtelif Hükümler

6.1. Üye, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Meihua Asian Market’in resmi defter ve ticari kayıtları ile Meihua Asian Market’in veya Meihua Asian Market’in hizmet sağlayıcılarının/alt hizmet sağlayıcılarının veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

Meihua Asian Market’in bir kusuru olmaksızın oluşan ve Sözleşmeyi imzalama anında öngörülemeyen ve önlenemeyen salgın hastalıklar, kötü hava koşulları, deprem, grev ve lokavtlar, savaş, ambargo, ayaklanma, isyan, doğal afetler, devlet organlarının kararları, doğrudan etki ettikleri edimlerin ifasını imkansız hale getirmeleri halinde mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebep süresince, Meihua Asian Market yukarıda belirtilen durumlar nedeniyle etkilenmiş edimleriyle ilgili sorumlulukları askıya alabilir ve Meihua Asian Market ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez. Böyle bir durumda Üye’ye ayrıca bir bildirim yapılmasına gerek yoktur.

6.2. Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisindedir. Üye, tüketici ise uyuşmazlık konusundaki başvuruları tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabilir.

6.3. Meihua Asian Market, Üye ile Üye'nin Site’ye kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. Üye’nin Meihua Asian Market’e bildirdiği veya bildireceği en güncel e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

6.4. Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

6.5. Üye, Meihua Asian Market’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerinin tamamen veya kısmen temlik edemeyecektir.

6.6. Taraflardan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

6.7. Sözleşme ve Site’de yer alan tüm düzenlemeler, Meihua Asian Market tarafından sunulan Hizmet ve İçerik’in hüküm ve koşullarını düzenlemektedir. Site’de yer alan tüm politika, sözleşme ve metinler işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, Sözleşme’nin ekini oluşturmaktadır.

6.8. Üye’nin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Sözleşme’de yer alan maddelerin tamamını kabul ve taahhüt ettiği anlamına gelir. Sözleşme, Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.


Meihua Asian Market’in İletişim Bilgileri

Adres: Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Nazmi Akbacı Ticaret Merkezi No.236 Sarıyer/İstanbul

Telefon: 0212 266 68 18

Fax: 0212 335 25 00

E-Posta: info@meihuamarket.com

İnternet Adresi: www.meihuamarket.com

(Mersis No: 0454057453500013)